Installatie mechanische ventilatie

Wij installeren vakkundig mechanische ventilatie

Vervuilde binnenlucht kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Het is van belang dat uw huis goed geventileerd wordt. Mechanische ventilatie zorgt voor comfortabele luchtverversing in huis. Mechanische ventilatie zuigt lucht uit uw keuken, badkamer en toilet met behulp van een speciale ventilator en afzuigventielen die zich op het plafond bevinden. U kunt met de standenschakelaar zelf regelen hoeveel lucht er wordt afgezogen. Er wordt (verse) lucht aangezogen via ventilatieroosters of klepramen die in verbinding staan met buitenlucht. Bij onvoldoende luchtaanvoer kan er onderdruk in uw woning ontstaan en kan er schadelijk radongas vrij komen uit bouwmateriaal en kruipruimte.