Geiser versus boiler

Wat zijn de voordelen van een geiser ten opzichte van een boiler?

De voordelen van een geiser ten opzichte van een boiler zijn, dat geisers een onbeperkte hoeveelheid warm water kunnen leveren. Ook is het mogelijk bij een geiser om op meerdere plaatsen tegelijk warm water te tappen. Verder zijn geisers goedkoper in aanschaf en gebruik dan boilers.

De voordelen van boilers ten opzichte van geisers zijn dat boilers per minuut meestal meer warm water kunnen leveren dan geisers. Ook hebben geisers een zogeheten tapdrempel: bij het tappen moet er een minimumhoeveelheid warm water per minuut getapt worden, anders slaat het toestel niet aan en geeft het koud water.